head-top-bg

Produkter

  • Urea

    Urea

    Lemandou urea med 46 procent kvävehalt är en fast kvävegödselprodukt. Urea-gödselmedel används ofta i jordbruket. Det är den vanligaste formen av kvävegödselmedel som används runt om i världen. De anses vara en ekonomisk kvävekälla. Tillverkad av ammoniak och koldioxid och har den högsta kvävehalten i något fast kvävegödselmedel. Som en granulär produkt kan urea appliceras direkt på jorden med konventionell spridningsutrustning. Förutom jordtillämpningar kan urea-gödselmedel också användas vid fertilisering eller som bladtillämpning. Urea-gödselmedel bör dock inte användas i mindre jordkultur, eftersom urea omedelbart läcker ut ur behållaren.