head-top-bg

Produkter

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana är en entomogen svamp av ascomycetes, främst inklusive beauveria bassiana och beauveria brucella, etc., som kan orsaka insektförgiftning, störa ämnesomsättningen och leda till döden. De mycket virulenta stammarna av beauveria bassiana bildade en invasionstruktur på kroppsväggen av bomullsbollmasklarver genom kortvarig tillväxt, medan de låga virulenta stammarna producerade smala krypande hyfer på larvarnas kroppsvägg. Orsakar skadedjursdöd.