head-top-bg

Produkter

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-indolättiksyra (IAA)

    3-Indolättiksyra (IAA) är ett slags endogent auxin allestädes närvarande i växter, som tillhör indolföreningar. Det är en organisk substans. Ren produkt är färglös bladkristall eller kristallint pulver. Blir rosa färg när den utsätts för ljus. Det är lättlösligt i absolut etanol, etylacetat, dikloretan och lösligt i eter och aceton. Olöslig i bensen, toluen, bensin och kloroform. 3-Indolättiksyra har en dualitet för växttillväxt, och olika delar av växten har olika känslighet för den.