head-top-bg

Produkter

  • Monoammonium Phosphate MAP

    Monoammonium fosfat MAP

    Som gödselmedel är det lämpligast att applicera monoammoniumfosfat under grödotillväxt. Monoammoniumfosfat är surt i jorden och för nära fröna kan ha negativa effekter. I sura jordar är det bättre än kalcium och ammoniumsulfat, men i alkaliska jordar. Det är också överlägset andra gödselmedel; det bör inte blandas med alkaliska gödningsmedel för att undvika att minska gödselverkningsgraden.