head-top-bg

Produkter

  • Abamectin

    Abamectin

    Abamectin är ett nytt antibiotikum för boskap och jordbruk, en blandning av avermektiner som innehåller mer än 80% avermectin B1a och mindre än 20% avermectin B1b. B1a och B1b har mycket liknande biologiska och toxikologiska egenskaper. Det stör de fysiologiska aktiviteterna hos insektsnervade, hämmar nerv- och muskelkommunikationen och leder förlamning till döds.