head-top-bg

Produkter

  • EDTA chelated TE

    EDTA kelaterat TE

    Det kelaterade mikroelementet formuleras med material av EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn genom härdning, kelatering, koncentration, indunstning, granulering. Efter chelationen med EDTA finns produkten i fritt tillstånd. Som gödningsmedel har den funktionen snabb löslighet, lätt absorption av grödor, låg dos men hög effektivitet, icke-rester. Som material har det i beredningen av NPK-sammansatt gödselmedel av annat flytande gödningsmedel fördelen med enkel blandning, icke-antagonism och enkel bearbetning. Den viktigaste funktionen hos mikroelementgödselmedel är att korrigera bristen, vilket annat element inte kan ersätta. Vår produkt kan öka effektiviteten när den används tillsammans med NPK-gödselmedel.