head-top-bg

Produkter

  • Calcium Nitrate Granular+B

    Kalciumnitrat granulärt + B

    CN + B är 100% lösligt i vatten och är ett borinnehållande kalciumnitrat vattenlösligt gödningsmedel. Bor kan främja absorptionen av kalcium. Samtidigt kompletteras kalcium och bor, gödningsmedelseffektiviteten är snabbare och användningsgraden är högre. Det är ett neutralt gödningsmedel, lämpligt för en mängd olika jordar. Det kan justera markens pH, förbättra markaggregatstrukturen, minska markpackningen och minska markföroreningarna. När man planterar ekonomiska grödor, blommor, frukter, grönsaker och andra grödor kan gödselmedlet förlänga blomningsperioden, främja den normala tillväxten av rötter, stjälkar och löv, säkerställa den ljusa färgen på frukten och öka fruktens sockerinnehåll . Det kan förlänga lövens funktionella period och växternas tillväxtperiod och försena grödans åldrande. Det kan förbättra lagringstoleransen för frukt, öka friskt och grönsakens färskhållningstid och uthärda lagring och transport.