head-top-bg

Produkter

  • Ammonium Sulphate

    Ammoniumsulfat

    Ett bra kvävegödselmedel (allmänt känt som gödselmarkpulver) är lämpligt för allmän jord och grödor. Det kan få grenar och löv att växa kraftigt, förbättra fruktkvaliteten och avkastningen och förbättra grödans motståndskraft mot katastrofer. Det kan användas som basgödsel, toppdressinggödsel och utsädesgödsel.