head-top-bg

Produkter

  • Potassium Sulphate

    Kaliumsulfat

    Kaliumsulfat är ett oorganiskt salt med den kemiska formeln K Ψ så ₄. I allmänhet är halten av K 50 - 52% och innehållet av S är cirka 18%. Det rena kaliumsulfatet är färglös kristall, och utseendet på jordbrukskaliumsulfat är mestadels ljusgult. Kaliumsulfat är ett bra vattenlösligt kaliumgödselmedel på grund av dess låga hygroskopicitet, låga kakning, goda fysikaliska egenskaper och bekväm användning. Kaliumsulfat är särskilt lämpligt för ekonomiska grödor, såsom tobak, druvor, sockerbetor, teplanter, potatis, lin och olika fruktträd. Det är också det viktigaste råmaterialet för produktion av klorfritt kväve, fosfor, kaliumgödselmedel. Kaliumsulfat är ett kemiskt neutralt, fysiologiskt syrgödselmedel som är lämpligt för en mängd olika jordar (exklusive översvämmad jord) och grödor. Efter applicering på jord kan kaliumjon absorberas direkt av grödor eller absorberas av jordkolloider. Resultaten visade att kaliumsulfat kunde appliceras på Cruciferae-grödor och andra grödor som behöver mer svavel i jorden med svavelbrist.