head-top-bg

Produkter

  • Calcium Ammonium Nitrate (CAN)

    Kalciumammoniumnitrat (CAN)

    Lemandou Calcium Ammonium Nitrate är en mycket effektiv kalk- och kvävekälla som snabbt är tillgänglig för växter.

    Kalcium är ett viktigt sekundärt primärt näringsämne, som är direkt relaterat till bildandet av cellväggarna i växterna. Eftersom rörligheten för kalcium i växten är begränsad måste den levereras under hela tillväxtperioden för att hålla tillräckliga nivåer i växtvävnaderna och för att säkerställa korrekt utveckling. CAN hjälper växter att bli mer resistenta mot stress och förbättrar grödornas kvalitet och hållbarhet.